2020-09-27 18:26:45

ETWINNING PROJEKT "METALCI U PRAPOVIJESTI"

Ovim projektom istraživati će se prapovijesni lokaliteti kako u lokalnoj, tako i nacionalnoj povijesti projektnih partnera te proširivati školski kurikulumi. 

Izradom digitalnih postera i njihovom virtualnom prezentacijom želimo upoznati zajedničke europske korijene koji sežu u razdoblje metalnog doba. 

Ciljevi projekta:

usvojiti i proširiti nastavne sadržaje o prapovijesti i prapovijesnim arheološkim lokalitetima na zanimljiv način kroz istraživačko-projektnu nastavu; produbiti povijesna znanja učenika na zanimljiv i kreativan način; poboljšati jezične i informatičke vještine učenika; osvijestiti zajedničku europsku prošlost što doprinosi razvoju zavičajnog, nacionalnog i europskog identiteta.

U projektu sudjeluju učenici 7. razreda.

 

Twinspace projekta

 

Vijesti o projektu, siječanj 2021.


II. osnovna škola Čakovec