2022-04-05 10:01:05

Obrazovanje za klimu: Pokretanje izazova Kako štednju vode pretvoriti u cjeloživotnu naviku?

Koalicija Obrazovanje za klimu u povodu Svjetskog dana voda pokrenula je izazov How to make saving water a lifelong habit? (Kako štednju vode pretvoriti u cjeloživotnu naviku?). Kao član koalicije Obrazovanje za klimu naša učiteljica informatike Iva Naranđa jedan je od organizatora ovog izazova, zajedno s nekoliko eTwinning partnera iz projekata My Water Footprint i Climate Literate.

Možete pogledati snimku online događaja pokretanja izazova How to make saving water a lifelong habit? kako biste saznali kako možete sudjelovati u izazovu. U trenutnoj fazi, pozivamo vas da sudjelujete sa svojim idejama i komentarima do 19. travnja 2022. Nakon toga nastavljamo sa sljedećom fazom izazova.

 

 

 

 

Portal za škole

 


II. osnovna škola Čakovec