OSNOVE ICT-a: prikaz slika na monitoru i pisaču

- dodatno -
6. razred - zadatak uparivanja (Iva Naranđa)

Članove desnog niza poveži (povlačenjem) sa odgovarajućim članovima lijevog niza.