OSNOVE ICT-a

vrste datoteka
6. razred - zadatak uparivanja
Iva Naranđa

Članove desnog niza poveži (povlačenjem) sa odgovarajućim članovima lijevog niza.