OSNOVE ICT-a: nastavak imena datoteke i vrsta datoteke

6. razred - zadatak uparivanja (Iva Naranđa)

Članove desnog niza poveži (povlačenjem) sa odgovarajućim članovima lijevog niza.