OSNOVE ICT-a: rasterska i vektorska grafika

6. razred - vježba s popunjavanjem praznina (Iva Naranđa)

Ispuni sve praznine i tek tada klikni na gumb Provjeri. Za pomoć klikni na gumb Pomoć. Ako koristiš pomoć, umanjuju se bodovi!

Postoje dvije vrste grafika: grafika i vektorska . Tehničke crteže lakše je izrađivati grafikom, a fotografije grafikom.
Ako sliku želimo povećati, program će povećati , a ako je želimo smanjiti, program će ukloniti neke piksele. Time se dio informacije o slici. Prilikom promjene veličine slike program povećava ili smanjuje slike prema matematičkim formulama pa sve o slici ostaju sačuvane.